top of page

aLGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden privé-muzieklessen Muziekschool CERES 2022-2023

inschrijving

 1. Door u in te schrijven verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden.

 2. Door u in te schrijven geeft u Muziekschool Ceres toestemming om uw gegevens door te geven aan onze docenten.

 3. De inschrijving is persoonsgebonden.

 4. Indien de cursist minderjarig hebben de ouders betalingsplicht, zij dienen het inschrijfformulier te ondertekenen.

 5. Door u in te schrijven gaat u de verplichting aan tot betalen.

 6. De cursist schrijft zich in t/m 7 juli 2023. Het seizoen is opgedeeld in 3 blokken. De data voor deze blokken liggen vast. Er kan op elk moment ingestroomd worden, bij instroming worden alleen de lessen in rekening gebracht vanaf de 1e les na de proefles.
   

opzegging

 1. Indien de cursist de lessen van het opvolgende blok niet wil volgen, dient de cursist twee weken voor het einde van het blok bij het kantoor van Muziekschool Ceres door te geven dat hij/zij wil stoppen. Bij annulering op een later tijdstip blijft u verplicht het volledige cursusgeld van het opvolgende blok te betalen.
   

restitutie

 1. Restitutie van het cursusgeld vindt als regel niet plaats.

 2. Voor de muzieklessen geldt dat schriftelijk, gedeeltelijke restitutie kan worden aangevraagd, indien door overmacht, zoals bijvoorbeeld een gebroken arm, meer dan 3 lessen van de privé-muzieklessen uitvalt (zonder vervangende lessen). De aanvraag wordt door Muziekschool Ceres in behandeling genomen en na overleg met de desbetreffende docent zal er een uitspraak over de restitutie volgen.

 3. Bij eventuele restitutie wordt € 5,- administratiekosten in rekening gebracht

 4. Verhindering van de cursist geeft geen recht op restitutie.
   

betalingen

 1. De facturen moeten binnen twee weken na ontvangst direct aan de docent worden betaald.

 2. Indien contant, dient er binnen twee weken na de 1e les van de privé-muzieklessen te worden betaald.

 3. U kunt het cursusgeld in overleg met de docent gespreid betalen.

 4. Wanneer een cursist niet betaalt zal de docent een incassobureau inschakelen. Alle daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de cursist.

 5. Indien de cursist het lesgeld van het gevolgde blok niet betaald heeft, kan hij/zij  niet deelnemen aan het opvolgende blok.
   

algemeen

 1. Bij afwezigheid wordt de cursist vriendelijk verzocht zich tijdig af te melden bij zijn of haar docent.

 2. Bij ziekte of afwezigheid van de docent wordt voor vervanging gezorgd of de les wordt op een ander tijdstip ingehaald. Er wordt dan telefonisch afbericht gedaan.

 3. Muziekschool Ceres biedt lesgarantie in het geval van calamiteiten en/of overmacht. De lessen zullen in dat geval online plaatshebben.

 4. Muziekschool Ceres is niet aansprakelijk voor schade aan en/of het verdwijnen van eigendommen en goederen.

 5. In de regel geldt dat tijdens de schoolvakanties en vrije dagen geen muzieklessen worden gegeven.  Na een vakantie schuiven alle lessen door. Bij inschrijving ontvangt elke cursist een kalender.

 6. Bij opmerkingen, klachten of complimenten over lessen, medewerkers of facilitaire zaken kunt u contact opnemen met Muziekschool Ceres 030-2400360.

bottom of page